Порядок та перелік документів для укладання договору

Укладення договору відбувається шляхом приєднання побутового споживача до умов публічного договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, для чого побутовий споживач подає електропостачальнику заяву-приєднання. 

Разом із заявою-приєднанням побутовий споживач також надає: 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
- копію паспорта,
- паспорт точки розподілу/передачі об'єкта (площадки вимірювання),
- копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта),
- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок),
- документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником,
- письмову згоду всіх співвласників (користувачів) у разі якщо об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб.

Побутовий споживач при надані документів для укладення договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг також може подати постачальнику універсальних послуг заяву-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та копії документів, а саме: 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
- копію паспорта,
- копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача),
- документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником, копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом,
- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

Постачальник універсальних послуг повинен протягом одного робочого дня від дати звернення побутового споживача передати оператору системи розподілу за допомогою інформаційно-комунікаційних систем заяву-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та додатки до неї (надані споживачем копії документів).
У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживач подає документи за кожним із об'єктів споживача.
У випадку укладення договору за допомогою інформаційно-комунікаційних систем та/або засобів електронної комунікації споживач надсилає електропостачальнику заповнену заяву-приєднання, яка підписується з використанням електронної ідентифікації, із доданими до неї документами.
У разі зміни власника/користувача об’єкта побутового споживача, новий власник/користувач подає заяву-приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг з пакетом документів, а також може подати заяву-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та вказані вище копії документів для передачі  оператору системи розподілу.
У разі смерті побутового споживача, особа (спадкоємець), що звертається для укладення договору, має надати:
- документальне підтвердження місця реєстрації або довідку органів місцевого самоврядування про місце фактичного проживання за адресою місцезнаходження об’єкта побутового споживача;
- копію довідки від нотаріуса, що підтверджує подання заяви про прийняття спадщини,
- копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).
Переважне право на укладення такого договору має право особа (спадкоємець), яка проживає за адресою місцезнаходження об’єкта побутового споживача та надасть документальне підтвердження місця реєстрації або довідку органів місцевого самоврядування про місце фактичного проживання за адресою місцезнаходження об’єкта побутового споживача.
У разі смерті побутового споживача, особа (спадкоємець), яка у встановленому законом порядку скористалася правом на подання заяви про прийняття спадщини, до складу якої входить об’єкт побутового споживача, до моменту набуття права власності на нього, що підтверджується копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, має право укласти договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг за умови надання відповідних документів.

Договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії укладаються на умовах діючих договорів споживача і діють до моменту звернення спадкоємця, після набуття права власності на об’єкт побутового споживача з наданням копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг може укладатися з відкладаною умовою щодо набрання ним чинності, після отримання електропостачальником від оператора системи підтвердження укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідною копією оформленого на нового власника/користувача паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії. 
 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №_ про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг 

Особистий

кабінет

Показники