Основні терміни та поняття

Побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність.

Побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об'єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію) у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об'єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання платних послуг тощо. 

Об’єкт побутового споживача - квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об’єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об'єктів житлової нерухомості.

Приватне домогосподарство - земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить  побутовому споживачу на праві власності. До складу членів приватного домогосподарства належать  його власник та співвласники. 

Універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією. При цьому, універсальну послугу надають постачальники електричної енергії, на яких покладена дана функція.

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг - домовленість між постачальником універсальних послуг та побутовим споживачем, яка передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу постачальником універсальних послуг за цінами постачальника універсальних послуг.

Договір споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії - публічний договір, який встановлює порядок та умови розподілу (передачі) електричної енергії споживачам. Оператор системи розподілу надає Споживачу послуги з розподілу (передачі) електричної енергії за об'єктом, технічні параметри якого фіксуються в паспорті точки/точок розподілу за об’єктом Споживача.

Результатом розподілу/передачі електричної енергії є забезпечення можливості отримання споживачем необхідного обсягу електричної енергії та рівня електричної потужності із забезпеченням параметрів якості електропостачання, які відповідають установленим стандартам, та категорії надійності електрозабезпечення відповідно до договору. 

Оператор системи розподілу зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з усіма споживачами. Не допускається розподіл (передача) електричної енергії за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зі споживачем.
 

Особистий

кабінет

Показники