Важливо знати! Сплачуйте за електроенергію вчасноЗ 1 травня 2019 року вступив в силу Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Стаття 26 передбачає відповідальність за неналежне виконання договору, а саме про нарахування пені за невчасну сплату комунальних платежів:

  • У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

  • Пеня нараховується на заборгованість, що виникла з 1 травня 2019 року. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

  • Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

  • Пеня не нараховується, якщо споживач сплачує за електроенергію в передбачені законодавством терміни, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця.

Не чекайте рахунку, формуйте та роздруковуйте платіжний документ в особистому кабінеті на сайті ТОВ «ХОЕК» http://www.khoek.ks.ua/

Особистий

кабінет

Показники